سرقت تسلا X در ۹۰ ثانیه از طریق حمله بلوتوثی

سرقت تسلا X در ۹۰ ثانیه از طریق حمله بلوتوثی

در این مطلب به چگونگی سرقت تسلا مدل X در ۹۰ ثانیه از طریق دو آسیب پذیری عدم اعتبار سنجی برای بروزرسانی میان افزار کلید فوب و جفت شدن کلیدهای جدید که لنرت ووترز، پژوهشگر امنیتی در دانشگاه KU Leuven...

ادامه مطلب